Školská rada

Zobrazit navigaci

V naší škole již řadu let působí školská rada, kterou chápeme jako součást správy školy.

Sestává ze zákonných zástupců žáků a studentů, z pedagogických pracovníků školy a z členů jmenovaných zřizovatelem školy.

Ve školním roce 2022/2023 se scházíme v počtu 9 osob:

  • za zákonné zástupce paní Hana Kolářová, paní Zuzana Moravcová a paní Jolana Valentová
  • za zřizovatele MUDr. Pavel Jajtner, MUDr. Ludmila Šikýřová a Mgr. Blanka Dufková
  • za pedagogické pracovníky Mgr. Lucie Havelková- předsedkyně ŠR, Mgr. Dana Kratochvilová a Mgr. Dana Krausová

Školská rada se vyjadřuje k návrhům školního vzdělávacího programu, schvaluje výroční zprávu školy, schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, seznamuje se s plánem práce jednotlivých součástí školy a podává podněty k činnosti školy.

Školské radě jsou zpřístupněny veškeré informace o škole a její dokumentace.

Schází se nejméně 2x ročně, podle potřeby i častěji.

Na letošní první schůzce školské rady jsme se nejprve seznámili s výsledky doplňovacích voleb do ŠR. Poté jsme se zabývali výroční zprávou, plánem práce - zvláště s akcentem na podzimní akce pro žáky a paní ředitelka Mgr. Ludmila Falcová s p.uč. Krausovou odprezentovaly dokončenou investiční akci – multifunkční počítačovou učebnu, ergoterapeutickou dílnu a venkovní kinezioterapeutický areál.