Úřední deska

Pozvánka na Vánoční jarmark

Pozvánka na Vánoční jarmark 2015

 

 

 

Klikněte na odkaz a dozvíte se víc.

Den sociálních služeb 2015

Zahájení školního roku 2015/2016

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo,

příspěvková organizace

 

 

 

 

Úřední hodiny o prázdninách

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, příspěvková organizace

 

Úřední dny v červenci a v srpnu:

 

II. kolo přijímacího řízení do Praktické školy

Ředitelka Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy, Znojmo, Horní Česká 15

 

vyhlašuje dne 15.6.2015

 

Přijetí do PrŠ pro rok 2015 - 2016

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15, Znojmo

 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání, ve školním roce 2015/2016

Přijetí do MŠ pro rok 2015 - 2016

Přijetí k ZV od roku 2015/2016