Úřední deska

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy od školního roku 2017/2018, k 1. září 2017

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, příspěvková organizace

Horní Česká 247/15, Znojmo

 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve druhém kole přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání, ve školním roce 2017/2018

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, příspěvková organizace

 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve druhém kole přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání, ve školním roce 2017/2018

 

II. kolo přijímacího řízení do Praktické školy dvouleté

Ředitelka Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy Znojmo, příspěvkové organizace

 

vyhlašuje dne 30. 5. 2017

 

II. kolo přijímacího řízení do Praktické školy jednoleté

Ředitelka Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy Znojmo, příspěvkové organizace

 

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem k základnímu vzdělávání do 1. ročníku základní školy od školního roku 2017/2018, ke 4. září 2017

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, příspěvková organizace

 

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem k základnímu vzdělávání do 1. ročníku základní školy od školního roku 2017/2018, ke 4. září 2017

 

 

K základnímu vzdělávání byla přijata tato registrační čísla: 200

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání, ve školním roce 2017/2018

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, příspěvková organizace

 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání, ve školním roce 2017/2018

 

Výsledky prvního kola přijímacího řízení k dennímu studiu na střední škole do oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá, které proběhlo dne 24. 4. 2017

Směrnice pro přijímání dětí do speciální mateřské školy včetně stanovených krit érií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v ma teřské škole pro školní rok 2017/2018

Zápis do prvních tříd 2017

 

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, příspěvková organizace

Horní Česká 247/15, Znojmo

 

 

Přijímací řízení do Praktické školy dvouleté

Přijímací řízení do Praktické školy dvouleté

proběhne  24. 4. 2017

v budově Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy Znojmo, příspěvkové organizace

Přijímací řízení do Praktické školy jednoleté

 Přijímací řízení do Praktické školy jednoleté

proběhne  24. 4. 2017

v budově Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy Znojmo, příspěvkové organizace