Úřední deska

Zápis do MŠ 2018

Mateřská škola, základní škola a praktická škola Znojmo,

příspěvková organizace, Horní Česká 247/15, Znojmo

Zápis do I. tříd

Mateřská škola, základní škola a praktická škola Znojmo, příspěvková organizace

Horní Česká 247/15, Znojmo

 

Úřední dny v červenci a v srpnu

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, příspěvková organizace

____________________________________________________________________________________________

Sídlo: Horní Česká 247/15, 669 02  Znojmo                                       IČO: 670 11 748

Změna názvu školy

Na základě Dodatku č. 1 ke Zřizovací listině č. j. 20/151 ze dne 30. dubna 2015 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, příspěvková organizace se dne 1. 7. 2017 mění název příspěvkové organizace na:

 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve třetím kole přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání, ve školním roce 2017/2018

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve třetím kole přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání, ve školním roce 2017/2018

 

Výsledky třetího kola přijímacího řízení k dennímu studiu na střední škole do oboru

III. kolo přijímacího řízení do Praktické školy dvouleté

Ředitelka Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy Znojmo, příspěvkové organizace

 

vyhlašuje dne 20. 6. 2017

 

 III. kolo přijímacího řízení do Praktické školy dvouleté

 

Termín k podání přihlášek: do 16. 6. 2017

 

Přijímací řízení proběhne: 20. 6. 2017

 

III. kolo přijímacího řízení do Praktické školy jednoleté

Ředitelka Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy Znojmo, příspěvkové organizace

 

vyhlašuje dne 20. 6. 2017

 

 III. kolo přijímacího řízení do Praktické školy jednoleté

 

Termín k podání přihlášek: do 16. 6. 2017

 

Přijímací řízení proběhne: 20. 6. 2017