Úřední deska

Nabídka pracovního místa – učitel ZŠ

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, příspěvková organizace nabízí pracovní místo – učitel pro výuku pracovního vyučování v základní škole zřízené podle §16 odst.9 ŠZ

Úvazek – 1,00

Nástup : 1.9.2016 

Požadavek : odpovídající kvalifikace – magisterské studium speciální pedagogiky pro učitele

 

Žádosti včetně životopisu zasílejte na adresu školy –MŠ, ZŠ a PrŠ Znojmo, p.o., Horní Česká 247/15, 669 02 Znojmo

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve druhém kole přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání, ve školním roce 2016/2017

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, příspěvková organizace

 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve druhém kole přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání, ve školním roce 2016/2017

II. kolo přijímacího řízení do Praktické školy

Ředitelka Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy Znojmo, příspěvkové organizace

 

vyhlašuje dne 30. 5. 2016

 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání, ve školním roce 2016/2017

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, příspěvková organizace

 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání, ve školním roce 2016/2017

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy od školního roku 2016/2017, k 1. září 2016

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, příspěvková organizace

Horní Česká 247/15, Znojmo

 

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy od školního roku 2016/2017, k 1. září 2016

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem k základnímu vzdělávání do 1. ročníku základní školy od školního roku 2016/2017, k 1. září 2016

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, příspěvková organizace

 

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem k základnímu vzdělávání do 1. ročníku základní školy od školního roku 2016/2017, k 1. září 2016

Zápis do mateřské školy 2016

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo,

příspěvková organizace, Horní Česká 247/15, Znojmo

 

 

Přijímací řízení do Praktické školy - kritéria

Přijímací řízení do Praktické školy

proběhne

25. 4. 2016

Zápis do 1. třídy

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, příspěvková organizace

Horní Česká 247/15, Znojmo

PF 2016