Úřední deska

Opětovné prodloužení přerušení provozu MŠ

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že na základě trvajícího nezájmu o docházku Vašich dětí do mateřské školy, prodlužujeme přerušení provozu obou pracovišť mateřských škol do 17.dubna 2020 včetně. Zájem o docházku dětí do mateřské školky paní učitelky pravidelně zjišťují a vyhodnocují.

Prodloužení přerušení provozu MŠ

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že na základě zjištěného nezájmu o docházku Vašich dětí do mateřské školy, prodlužujeme přerušení provozu obou pracovišť mateřských škol do 13. dubna 2020 včetně.

Oznámení

Vážení rodiče,
protože nelze provádět žádná setkání ani osobní konzultace s rodiči, bylo by to v rozporu s
opatřením proti šíření nákazy, rušíme tímto veškeré osobní konzultační hodiny pro rodiče
ve škole.
O způsobu předávání domácích úkolů a výukových materiálů Vás budou třídní učitelé
informovat individuálně nastaveným komunikačním způsobem.
Úřední hodiny pro vyřízení nezbytných záležitostí zůstávají po dobu
přerušení výuky v pondělí a ve středu v době od 9.00 do 12.00 hodin.
Při vstupu do budovy školy dodrž

Přerušení provozu MŠ

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že s platností od pondělí 23.3.2020 přerušujeme provoz našich mateřských škol.

Přerušením provozu mateřských škol reagujeme na současnou i Vámi předem oznámenou neúčast všech Vašich dětí v předškolním vzdělávání.

Přerušení provozu se týká obou pracovišť – MŠ na ulici Mládeže 10 ve Znojmě i MŠ na ulici Svatopluka Čecha 15 ve Znojmě.

Provoz mateřských škol bude přerušen minimálně do konce března. K tomuto termínu jste svoje děti z předškolního vzdělávání omluvili.

Oznámení

OZNÁMENÍ

 

Úřední hodiny pro vyřízení nezbytných záležitostí budou po dobu vyhlášení karantény v pondělí a ve středu v době od 9,00 do 12,00 hodin.

 

Aktuální důležité informace k výuce a provozu ve škole

V

Vážení rodiče,

vláda zakázala s účinností od pondělí 16.března do 24.března 06:00 hodin kvůli dalšímu šíření nového typu koronaviru volný pohyb lidí po ČR.

Z tohoto důvodu jsme přistoupili k výkonu práce pedagogů v co největší míře z domova

(práce související s výkonem zaměstnání na dálku). Na základě tohoto rozhodnutí rušíme konzultační hodiny pro zákonné zástupce ve dnech 17.3. a 19.3. a povinnost pedagogických pracovníků být v těchto dnech ve škole.

Omezení provozu MŠ

Vážení rodiče,

upozorňujeme Vás, že s platností od pondělí 16.3.2020 omezujeme provoz naší mateřské školy.

Jedná se o přerušení provozu mateřské školy na ulici Svatopluka Čecha 15 ve Znojmě, kde od 16.3.2020 nebudeme moci zajistit pro děti stravování. Děti z tohoto pracoviště budou docházet do mateřské školy na ulici Mládeže 10 ve Znojmě, kde i nadále bude provoz mateřské školy v plné šíři zajištěn.

Domácí výuka a konzultační hodiny

Vážení rodiče,

 

vzhledem k dané situaci Vás tímto žádáme o spolupráci při domácí přípravě Vašich dětí.

Sledujte pravidelně web naší školy / www.specialniskolyznojmo.cz/ -  složku Pro rodiče a vývěsku na internetovém serveru  www.iskola.cz.

Přerušení výuky ve škole do odvolání

Česko kvůli koronaviru zakazuje akce nad 100 lidí a zavírá školy