Úřední deska

Oznámení o uzavření internátu školy na ulici Veselá 8 ve Znojmě

Oznámení o uzavření internátu školy na ulici Veselá 8 ve Znojmě

 

Vzhledem k potvrzení výskytu onemocnění COVID-19 nebo nařízení karantény u více jak 30% pedagogických pracovníků rozhodla Krajská hygienická stanice JMK se sídlem v Brně o uzavření internátu školy na ulici Veselá 8 ve Znojmě od 26. 2. 2021 do odvolání.

 

Oznámení o uzavření budovy školy na Jezuitském náměstí 1 ve Znojmě

Oznámení o uzavření budovy školy na Jezuitském náměstí 1 ve Znojmě

 

Oznámení o uzavření třídy MŠ

Vzhledem k potvrzení výskytu onemocnění COVID - 19 ve třídě mateřské školy na ulici Svatopluka Čecha 15 ve Znojmě podrobila Krajská hygienická stanice JMK se sídlem v Brně tuto třídu ode dne 4. 2. 2021 do odvolání protiepidemickému opatření spočívajícímu v uzavření výše jmenované třidy mateřské školy.