Ze života internátu

Vycházky do okolí

Muzikoterapeutický koncert v kostele sv.Michala

 

Informace o internátu

INTERNÁT

 

Posláním internátu je nahradit dětem a žákům školy, kteří pro vzdálenost svého bydliště nemohou denně jezdit domů, péči rodiny, a to po všech stránkách.

Stromeček dětem

 

    

 

Hudba na polštáři

Každý měsíc pořádáme na klubovně internátu relaxační muzikoterapie s Ondřejem Smeykalem pod názvem "Hudba na polštáři"

 

 

Návštěva v pečovatelském domě U lesíka

Pravidelně 1krát za 3 měsíce navštěvujeme důchodce v pečovatelské domě U lesíka. Společně si zazpíváme, předvedeme tanec a rozdáme drobné dárečky.

 

 

 

Besídka internátu

Ve čtvrtek 10. prosince proběhla v tělocvičně školy na Jez.nám.za účasti hráčů 1.SC Znojmo vánoční besídka internátu.