Ze života Základní školy speciální

IV. ZŠS - Výstava loutek

 

 V prosinci jsme navštívili výstavu loutek v Domě umění. Mohli jsme zde vidět různé typy loutek, od maňásků až po velké dřevěné marionety. Byly tu loutky pohádkových postav, draků, zvířátek i celá loutková divadla. Výstava se nám moc líbila a každý by si přál nějakou tu svoji loutku domů.

IV. ZŠS - Vánoční besídka

 

 Dnes jsme si s dětmi ve třídě udělali vánoční atmosféru. Pod stromečkem se objevila spousta dárků, které nám přinesl Ježíšek. Společně jsme si dárečky rozdali a rozbalili, povídali jsme si o vánočních zvycích, pojídali u toho cukroví a poslouchali koledy. Byl to příjemně strávený předvánoční čas.

IV. ZŠS Mikulášská nadílka

 5. prosince nás ve třídě navštívil Mikuláš s čerty a anděly. Ve třídě máme pár žáčků, kterým začínají růst čertovské růžky, a ti se trošku báli, jak to s nimi dopadne. Ale přislíbili Mikulášovi, že se polepší, dokonce zazpívali i písničku a tak si je čert v pytli ještě letos neodnesl. A za písničku byla i sladká odměna.

Vycházka do města

Vyrazili jsme do vánočně nazdobeného města. Prohlédli jsme si stromečky a výzdobu a dalijsme si dětský punč. Byl moc dobrý. Už se moc těšíme na Vánoce.

I. ZŠS Zdobení stromečku

 

Dne 28. 11. jsme na ulici Obrokova zdobili vánoční stromeček naší školy. Doufám, že i ostatní lidé budou mít z něho takovou radost jako my.

I. ZŠS Vánoční výstava

 

S velkou radostí jsme se zapojili do výroby výkresů na vánoční výstavu.

I.ZŠS Vyrábíme na DOD

 

I my se rádi zapojíme do Dne otevřených dveří. Za pomoci paní učitelky a paní asistentky jsme vyrobili několik výrobků na prodej.