Ze života Základní školy - I. stupeň

Učení v III. ZŠ PAS

 

 

Vycházíme ze slov Alberta Einsteina, který řekl: „Učení má být takové, aby to, co se jim předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim zkazí dobrou náladu.“ 

Podzimní tvoření v III. ZŠ PAS

 

 

 

Letošní poslední podzimní tvoření se všem žákům povedlo na výbornou.

Let´s go to the city! II.ZŠ

 

 Anglická slovíčka se dají procvičovat i venku - třeba v ulicích města. Páťáci a čtvrťačka si vzali papír a tužku a šli "lovit " slovíčka. Jakmile viděli něco, co umějí anglicky pojmenovat, slovíčko si zapsali. Práce ve dvojicích jim šla skvěle! Po návratu do třídy žáci porovnali své úlovky a nová slovíčka jsme si zapsali.

A hádanka pro znalce: Čí pejsky jsme ulovili pro focení?

Oslava Richardových 14. narozenin

 

 V naší třídě III. ZŠ PAS jsme společně oslavili 14. narozeniny našeho milého Richarda. Přejeme mu do dalších let jen to nejlepší a především pevné zdraví 

Krmíme ptáčky

Žáci I. ZŠ si zopakovali druhy tažných ptáků a následně se vydali v hodině tělesné výchovy na stezku v okolí školy s cílem najít co nejvíce druhů u nás přezimujícího ptactva.

Návrat žáků z III. ZŠ PAS do školy

 

 Ve středu 18. listopadu 2020 jsme se konečně zase všichni sešli v naší třídě. Žáci byli seznámeni s novým Školním řádem i průběhem aktuálního prezenčního vzdělávání. Poté byli pochváleni za své vzorné plnění úkolů a spolupráci v rámci distančního vzdělávání

Poslední on-line vyučování v III. ZŠ PAS

 

Poslední distanční vzdělávání je úspěšně za námi a prezenční výuka zase před námi.  Všichni žáci se již nemohou středečního návratu do školy dočkat 

Žáci z III. ZŠ PAS při on-line výuce

 

 Distanční vzdělávání s žáky naší třídy probíhá prostřednictvím videohovorů, během kterých si opakujeme a procvičujeme nabyté vědomosti. V rámci on-line výuky se rovněž věnujeme i probírání nového učiva.

Distanční vzdělávání v III. ZŠ PAS

 
 
 "Distančního vzdělávání se nebojíme, neboť my si s tím učením i doma hravě poradíme."