Advent třídy I. C/1 PAS

            

 

Náš adventní čas jsem strávili spoustou aktivit. Vyráběli jsme různé vánoční dekorace, zdobili si třídu, navštívili i Čerta, Mikuláše a Anděla. Pouštěli jsme si koledy, sledovali pohádky a podnikali i pravidelné vycházky do předvánočního města. Náš poslední společně strávený den před vánočními prázdninami jsme si rozdali dárečky, vyzkoušeli si i některé zvyky našich předků a se sváteční nláladou jsme se vydali do našich domovů, aychom se mohli zase sejít v příštím roce.

                                                              příspěvek připravila Mgr. Kateřina Dočekalová