Komenský k tabuli!

 

Žáci I. A/2 si prohlédli v JMM výstavu - z historie školství. Zopakovali si význam osobnosti Jana Amose, splnili několik úkolů v pracovním listu a na chvíli zasedli i do starých škamen.

                                                           příspěvek připravila Mgr. Hana Kloudová