Závěrečné zkoušky žáků Praktické školy 2020 – ústní část

 

Ve středu 24. 6. 2020 se sešli žáci ze závěrečných ročníků z praktické školy dvouleté a jednoleté k ústním zkouškám. Tentokrát se museli prokázat vědomostmi před komisí složené z naší paní ředitelky a pana ředitele z Ibsenky. Po slavnostním zahájení už měl každý sám prostor ke zkoušce, která se skládá z představení se, popř. říci na jakou další školu či učiliště bude v dalším školním roce docházet. A pak už zodpovídali svou vytáhnutou otázku, která obsahovala část z rodinné výchovy, z českého jazyka a matematiky. Všichni i tuto část velice dobře zvládli. Po absolvování této části, která je pro naše žáky, jednou z nejnáročnějších fází studia a zkoušek, dostali od svých třídních učitelů vysvědčení o absolvování závěrečné zkoušky.

                                                                  příspěvek připravila Mgr. Karolína Šeneklová