Zdravotnice ve školce

 Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ - je jedna z Šablon II, které ve školce realizujeme. V minulém týdnu k nám přišla zdravotní sestra Mgr. Lenka Herkuczová, která nejprve poučila zaměstnance MŠ se zásadami správné techniky mytí rukou a následující den to formou hry vysvětlila i dětem a pomocí básničky je naučila, jak si správně a důkladně umývat a dezinfikovat ručičky.

                                                                příspěvek připravila p.uč. Ivana Sobotková