Páteční vzdělávání

V pátek 31. 1. se pedagogové naší školy zúčastnili v rámci vzdělávání do sborovny přednášky "Podpora vzdělávání a alternativní komunikace u žáků s PAS".
Lektorem byl pan Ing. Jiří Menšík z Olomouce z firmy PETIT , která dodává pomůcky pro alternativní komunikaci do škol, speciálně - pedagogických zařízení i přímo do rodin s handicapovanými jedinci. Základem přednášky nebyla teorie, ale praktické ukázky jednotlivých technických i netechnických pomůcek pro AAK a manipulace s nimi - předvedeny byly alternativní klávesnice a myši, komunikátory, tablety a počítače se speciální podporou pro handicapované klienty. Na závěr přednášky p.ředitelka vyjádřila naději na úzkou spolupráci při dovybavení tříd pro žáky s PAS.

                                                                      příspěvek připravila Mgr. Lucie Havelková