Kroužky - družina

Ve školní družině jsme rozšířili nabídku kroužků. Kromě lega, pohybově - relaxačního a počítačového se účastní žáci ještě turisticko - přírodovědného, který vede p. vych. Dvořáková a historického, který vede vych. Pokorná.

                                                                           příspěvek připravila Bc. Eva Janečková