Výstava „Vánoce očima dětí“

 

 V úterý 2. 12. 2019 se žáci naší školy zúčastnili vernisáže vlastních výtvarných prací v budově Městského úřadu ve Znojmě. Každý z malířů namaloval obrázek, kam zachytil to, co má nejvíce spojeno s Vánoci a předvánočním časem. Obrázků bylo tolik, že je velká škoda, že se na výstavu nevešly všechny. Děti byly za svoje pěkná dílka odměněny místostarostou města Znojma panem Mgr. Karlem Podzimkem a paní Ing. Denisou Krátkou drobnými dárečky. Výstavu je možné zhlédnout po celý adventní čas až do svátku Tří králů právě ve vestibulu již výše zmíněného městského úřadu.

                                                              příspěvek připravila: Mgr. Sylva Galašová