Muzeum - internát

Pravidelně navštěvujeme Jihomoravské muzeum, účastníme se edukačních programů, kde se dozvíme plno zajímavostí a užijeme i legraci.

                                                                    příspěvek připravila Bc. Eva Janečková