Přijímací řízení do Praktické školy dvouleté - II. kolo