Pokračujeme ve "znakovce"

I v letošním roce pokračoval kurz znakového jazyka. V naší škole jsou žáci s poruchou sluchu, kteří znakový jazyk využívají. Tento způsob dorozumívání je však vhodný pro všechny osoby s komunikačními problémy. Naše kolegyně jsou velmi šikovné a některé se učí znakový jazyk již 8 let.
 
                                                        příspěvek připravila Mgr. Jana Vykoukalová