Učení v III. ZŠ PAS


Lev Nikolajevič Tolstoj kdysi řekl: "Není důležitá kvantita ale kvalita vědomostí. Je možné mít množství vědomostí, ale přesto neznat to nejdůležitější."

III. ZŠ PAS v divadle

Žáci z III. ZŠ PAS se vydali do divadla, kde zhlédli pohádku: "O princezně, Luciášovi a makových buchtách".

I. ZŠS Zdobení stromečku

 

Dne 28. 11. jsme na ulici Obrokova zdobili vánoční stromeček naší školy. Doufám, že i ostatní lidé budou mít z něho takovou radost jako my.

Předvánoční tvoření - internát

Pokusy v III. ZŠ PAS


V rámci environmentální výchovy si žáci vyzkoušeli několik pokusů se šiškou. Na vlastní oči tak mohli pozorovat její reakci na teplo a sucho či vlhko a chlad.

Den otevřených dveří a adventní jarmark (27. 11. 2019)

 

Stalo se již tradicí, že koncem listopadu se na naší škole koná Den otevřených dveří a adventní jarmark. Ani letos tomu nebylo jinak. Den otevřených dveří byl zahájen hudebním vystoupením našich šikovných zpěváků, a to jak v jazyce anglickém, tak i v českém. Po proslovu paní ředitelky byly otevřeny vánoční dílničky a stánky, kde si návštěvník mohl vybrat ručně vyrobené předměty.

Krmíme ptáčky v MŠ Sv. Čecha

Děti z MŠ Sv.Čecha si přinesly na zahrádku malou dřevěnou ptačí budku. Každý den chystají do ptačí budky zrní a semínka. Naše děti z MŠ se starají, aby ptáčci neměli  přes zimu hlad. A hlavně, každý den přilétá ptáčků víc a víc. 

Veselá stonožka

 
Listí jsme si nasbírali. S paní učitelkou jsme si společnou hrou vytvořili stonožku, která se

Vyrábíme vánoční dekorace

Žákyně 6. - 9.

Výstava mincí

Žáci z III. ZŠ PAS navštívili v muzeu výstavu mincí. Všem se výstavu tuze líbila.