Společné tvoření s rodiči v 2. třídě MŠ Mládeže

Podzim v MŠ jsme zahájili soutěží, do které jsme zapojily rodinné týmy. Ty měly za úkol vytvořit svého PODZIMNÍČKA. Úkolu se všichni chopili na výbornou. Patří jim velké poděkování  a na děti čekají sladké odměny. Hned na to následovalo tvořivé dopoledne s rodiči. Maminky dostaly druhý úkol - připravit nějakou zdravou dobrotu z ovoce a zeleniny. A co maminky tvořily? Vystřihovaly podzimní dekorace do oken.

 

Divadélko v 2. třídě MŠ Mládeže

Letos opět zavítal do MŠ Kašpárek s pohádkou " O Budulínkovi " . Na toto představení jsme pozvali i děti z jesliček DC - na závěr děti Kašpárkovi  přednesly básničky, které se už ve školce naučily.

Podzimní tvoření v MŠ Sv. Čecha

 Jedno podzimní říjnové dopoledne se sešli rodiče a děti naší MŠ. Společnými silami si vyrobili ,,Šiškouny,, /panáčky ze šišek/ a podzimní věneček z dostupných přírodnin.

Pozor na nejedlé (jedovaté) houby! - V. tř. ZŠS

Žáčci z V. třídy ZŠS nyní již ví, že muchomůrky červené a zelené bývají velmi často ozdobou našich lesů. Také si pamatují, že tyto druhy hub se nesmí jíst, neboť patří mezi houby nejedlé (jedovaté).

Informace o školní družině a školním klubu

 ŠKOLNÍ DRUŽINA

 

Provoz školní družiny

Po – Pá pracoviště Jezuitské náměstí 1

6:00 – 7:30, 11:30 – 16:30

Divadlo žije v MŠ Sv. Čecha

I tento školní rok za námi bude jezdit agentura ,,ÚSMĚV,, s pohádkami. V měsíci říjnu nám přivezla pohádku ,,Neposlušná kůzlátka,, Pohádka s loutkami a písničkami se dětem líbila. Dobro zvítězilo nad zlem.

Učíme se cizí jazyk - VIII. tř. ZŠ

Třetí ročník v VIII. tř. ZŠ už v anglickém jazyce ovládá základní barvy i čísla.

Dopravní výchova - V. tř. ZŠS

Děti z V. třídy ZŠS si procvičily názvy různých dopravních prostředků a zopakovaly si základní pravidla silničního provozu.

 

Informace o internátu

INTERNÁT

 

Posláním internátu je nahradit dětem a žákům školy, kteří pro vzdálenost svého bydliště nemohou denně jezdit domů, péči rodiny, a to po všech stránkách.