Kabelkomanie v 7. A

Dívky si v hodinách pracovního vyučování ušily každá letní plátěnou kabelku. Se svým výrobkem pak pózovaly před fotoaparátem Sluší jim to, že?

 

Výlet - MŠ Mládeže na Vranovské přehradě

V úterý  24. května jsme se probudili do podmračeného a deštivého rána. Náladu nám to ale nezkazilo a vyrazili jsme spolu s rodiči a dětmi na Vranovskou přehradu.

MŠ Sv. Čecha na lodi

Děti z MŠ Sv. Čecha, z MŠ Mládeže a děti z 5. třídy ZŠ nám. Republiky jely společně na výlet. Byla to plavba lodí po Vranovské přehradě. I když nám počasí vůbec nepřálo, nálada na lodi byla kamarádská a veselá. Děti se dokonce vyfotily s kapitánem lodi, který nás přivezl v pořádku do přístavu.

Divadlo v MŠ Sv. Čecha

Pro tento školní rok se divadelní agentura ,,Úsměv,, z Brna rozloučila s dětmi pohádkou ,,O slepičce a kohoutkovi,,. Neloučíme se na dlouhý čas, protože v říjnu za námi přijedou s pohádkou ,,Neposlušná kůzlátka,,.

 

Slavíček 2016

Ve čtvrtek 19. května se konala na naší budově Jezuitské pěvecká soutěž tříd ZŠS Slavíček.

III.RT na rehabilitaci

Děvčata z III. RT chodí pravidelně každou středu na rehabilitační cvičení.
 
Provádíme sestavu cviků na žíněnce, cvičíme na velkých míčích a šlapeme na rotopedu.

III. RT na akci "Úsměvy 2016"

26. dubna se děvčata z III. RT zúčastnila akce "Úsměvy 2016" - setkání lidí s postižením i bez něj.

Ve sportovní hale jsme na jednotlivých stanovištích plnily úkoly zaměřené na pohádky a filmy.

Okresní kolo SHM v atletice

Ve středu 18. května se žáci druhého stupně základních škol praktických utkali v atletickém čtyřboji na znojemském atletickém stadioně.

Pozvánka - Školní akademie 2016

Pracovní vyučování v I., II. a III. třídě

I.A, II.A a III.A - v pracovní výchově jsme si uvařili dobrou čočkovou polévku a všichni si moc pochutnali.