Ze života MŠ

Předvánoční čas ve školce

Vánoční tvoření v MŠ Sv. Čecha

Návštěva Čerta a Mikuláše v MŠ Sv. Čecha

Tak už uběhl celý rok a zase k nám přišli na návštěvu Čert a Mikuláš. Děti se vůbec nebály, zazpívaly si společně písničky a zatančily několik tanečků. Od Čerta a Mikuláše dostaly perníky a čokoládový kalendář. 

Příjemný advent

Děti a paní učitelky 1. tř. MŠ Mládeže, všem přejí krásný a pohodový adventní čas, se spousty zážitků a veselí.

Krmíme ptáčky v MŠ Sv. Čecha

Děti z MŠ Sv.Čecha si přinesly na zahrádku malou dřevěnou ptačí budku. Každý den chystají do ptačí budky zrní a semínka. Naše děti z MŠ se starají, aby ptáčci neměli  přes zimu hlad. A hlavně, každý den přilétá ptáčků víc a víc. 

Veselá stonožka

 
Listí jsme si nasbírali. S paní učitelkou jsme si společnou hrou vytvořili stonožku, která se

Přijelo divadlo do MŠ Sv. Čecha

Slavíme narozeniny

 

 

 

Tento týden jsme ve školce (2.třída MŠ Mládeže) slavili hned dvoje narozeniny - Nellinky a Petříka

Podzimní radovánky