Pro rodiče

Pro rodiče

Opětovné prodloužení přerušení provozu MŠ

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že na základě trvajícího nezájmu o docházku Vašich dětí do mateřské školy, prodlužujeme přerušení provozu obou pracovišť mateřských škol do 17.dubna 2020 včetně. Zájem o docházku dětí do mateřské školky paní učitelky pravidelně zjišťují a vyhodnocují.

Prodloužení přerušení provozu MŠ

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že na základě zjištěného nezájmu o docházku Vašich dětí do mateřské školy, prodlužujeme přerušení provozu obou pracovišť mateřských škol do 13. dubna 2020 včetně.

Oznámení

Vážení rodiče,
protože nelze provádět žádná setkání ani osobní konzultace s rodiči, bylo by to v rozporu s
opatřením proti šíření nákazy, rušíme tímto veškeré osobní konzultační hodiny pro rodiče
ve škole.
O způsobu předávání domácích úkolů a výukových materiálů Vás budou třídní učitelé
informovat individuálně nastaveným komunikačním způsobem.
Úřední hodiny pro vyřízení nezbytných záležitostí zůstávají po dobu
přerušení výuky v pondělí a ve středu v době od 9.00 do 12.00 hodin.
Při vstupu do budovy školy dodrž