Vycházky a hry v MŠ

 Využili jsme hezkého slunečného dne a vyrazili na procházku. Předtím si děti ještě stihly ve třídě pohrát. 
 
                                                 příspěvek připravila p. učitelka Ivana Sobotková