Hurá, sníh!

 

 

I ta trocha sněhu nám udělala velkou radost. Postavili jsme malé sněhuláky a ve třídě jsme potom namalovali čepice a nalepili vločky. 

                                                  příspěvek připravila p. učitelka Ivana Sobotková