Fyzikální pokusy v III. ZŠ PAS

 

 

Fyzikální pokusy s panem učitelem Švandou všechny žáky tuze baví.

                                                                      příspěvek připravila Mgr. Karolína Falcová