Lednové učení v III. ZŠ PAS

 

 

"Učit se znamená objevovat to, co už víš. Konat znamená demonstrovat, že to to víš. Učit druhé znamená připomínat jim, že to vědí stejně dobře jako ty. Všichni jsme zároveň žáci, praktikanti a učitelé." Richard Bach

                                                                       příspěvek připravila Mgr. Karolína Falcová