Pět králů v II. ZŠS

 

Jedna ne příliš stará legenda praví, že tři králové nesoucí dary právě narozenému Ježíškovi, byli ve skutečnosti čtyři. A my ve II.ZŠS jsme jich měli rovnou pět, protože králů není nikdy dost. Kromě výroby papírových korun jsme si přečetli, jak to se třemi králi vlastně bylo, splnili jsme několik úkolů s touto tematikou, povídali jsme si o tom, co bychom my sami Ježíškovi přinesli, kdybychom byli skutečnými třemi králi, a také o tom, jaký význam má současná Tříkrálová sbírka. Poslední vyučovací hodinu jsme strávili venku a užívali si sněhovou nadílku.  

                                                               příspěvek připravila Mgr. Martina Kuchaříková