Přijímací řízení do praktické školy, kritéria, podmínky přijetí