Metodické sdružení MŠ

Navštívily jsme budovu Kruhu na ulici Sv. Čecha, kde jsou umístěny jesle a jedna naše třída MŠ. Zdravotní sestra Petra Podaná nás seznámila s poskytnutím první pomoci při nejčastějších nemocech dětí navštěvující dětská zařízení.

                                                příspěvek připravila p.uč. Eva Liščáková