Muzikoterapie - MS MŠ


 

Na metodickém odpoledni jsme se sešli s hudbou - paní Pelechová nás seznámila s muzikoterapií jako studijním oborem, s výhodami, ale i nástrahami této disciplíny.        Svoji přednášku doplnila praktickými ukázkami hudebních nástrojů, které jsme si mohli vyzkoušet i my. A na závěr jsme si za "odměnu" sami na sobě vyzkoušeli relaxační
chvilku.

                                                             příspěvek připravila Mgr. Václava Slaná