Logopedický seminář

V říjnu se učitelé Zš a MŠ v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků účastní logopedického semináře vedeného Mgr. et Mgr. Zdeňkou Dvořákovou.

Kromě teoretických poznatků jsme měli možnost zhlédnout ukázky nápravy výslovnosti u dětí předškolního věku a vyrobili jsme si 2 pomůcky pro dechová cvičení, které můžeme uplatnit v hodinách Řečové výchovy.

                                                             příspěvek připravila Mgr. Lucie Havelková