Fyzikální pokusy v III. ZŠ PAS

 

 

Fyzikální pokusy s panem učitelem Švandou všechny žáky tuze baví.

Lednové učení v III. ZŠ PAS

 

 

"Učit se znamená objevovat to, co už víš. Konat znamená demonstrovat, že to to víš. Učit druhé znamená připomínat jim, že to vědí stejně dobře jako ty. Všichni jsme zároveň žáci, praktikanti a učitelé." Richard Bach

Zdravě v novém roce

 

 

I v novém roce chodí naše družinka velmi ráda na pravidelné vycházky. Dnes nám při pobytu venku krásně sněžilo.

 

Tvoříme PFko 2021 ve II. A/2

 

V pondělí 4. 1. 2021 při příchodu do školy, jsme si připomněli, že je nový rok, nový kalendářní rok, rok 2021. Zopakovali jsme si měsíce v roce, vytvořili si PFko na papír - jako přání a to stejné jsme si také vyrobili v noteboocích, které využíváme v různých předmětech. Tentokrát jsme je použili při hodině ručních prací a praktického cvičení.  Výsledek práce žáků z výroby přání v noteboocích vidíte na fotce.

Pět králů v II. ZŠS

 

První lednový týden v MŠ Mládeže

 

Hned první lednový týden děti v 2. třídě MŠ Mládeže zvládly spoustu aktivit. Malovaly, cvičily, plnily zadané činnosti a na hraní s novými hračkami zbylo také dost času.